Biotehnološki izumi: pravno varstvo

POVZETEK:

Direktiva 98/44/ES – pravno varstvo biotehnoloških izumov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva usklajuje nacionalno patentno pravo o biotehnoloških izumih.

Določa tiste izume, ki jih je mogoče patentirati iz etičnih razlogov, in tiste, ki jih ni mogoče patentirati.

KLJUČNE TOČKE

Leta 2012 je Evropska komisija ustanovila strokovno skupino za preučitev tehničnega razvoja in posledic patentnega prava na področju biotehnologije in genskega inženiringa. Skupina pomaga Komisiji pri njenih obveznostih poročanja v skladu z Direktivo 98/44/ES.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. julija 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. julija 2000. Danes se pravila izvajajo v zakonodaji vseh držav EU.

OZADJE

Varstvo biotehnoloških izumov

KLJUČNI POJMI

* Biološki material: vsak material, ki vsebuje genetske informacije in se lahko sam reproducira ali pa ga je mogoče reproducirati v biološkem sistemu.

* Biološki postopek: postopek za pridobivanje rastlin ali živali je v bistvu biološki, če sestoji v celoti iz naravnih pojavov, kot sta križanje ali selekcija.

AKT

Direktiva 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L 213, 30.7.1998, str. 13–21)

Zadnja posodobitev 21.03.2016