Evropsko gospodarsko interesno združenje

 

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 2137/85 – Evropsko gospodarsko interesno združenje

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Združenje EGIZ mora biti obveščeno v skladu s spodaj opisanimi predpisi.

Namen

Namen združenja je z združevanjem virov, dejavnosti ali veščin pospeševati ali razvijati gospodarske dejavnosti članov. Tako naj bi prišli do boljših rezultatov, kakor če člani delujejo samostojno.

Sestava

Zaposleni

EGIZ ne sme zaposlovati več kot 500 oseb.

Objava o ustanovitvi in razpustu

Ustanovitev ali razpust združenja je treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

Sedež združenja

Sedež združenja mora biti v EU. Sedež se pod določenimi pogoji lahko prenese znotraj EU.

Glasovalne pravice in organi

Vsak član združenja EGIZ ima en glas. Pogodba o ustanovitvi združenja lahko kljub temu da več kakor en glas posameznim članom, pod pogojem, da noben član nima večine glasov. Uredba določa, za katere odločitve je potrebna soglasna odločitev.

EGIZ mora imeti vsaj dva organa:

Vsak poslovodni delavec zastopa in zavezuje združenje EGIZ pri poslih s tretjimi strankam, celo tedaj, ko njegova dejanja na sodijo med namene poslovanja združenja.

Dobiček

Namen združenja ni ustvarjanje lastnega dobička. Dobičke iz dejavnosti združenja EGIZ se obravnava kot dobičke članov in se jih razdeli članom v razmerjih, ki jih določa določba pogodbe o ustanovitvi združenja, če pa takšne določbe ni, v enakih deležih. Dobički ali izgube, ki izhajajo iz dejavnosti združenja EGIZ, so obdavčljivi le pri njenih članih.

Neomejena solidarna odgovornost

Kot protiutež pogodbeni svobodi, ki je osnova združenja EGIZ, in dejstva, da članom ni potrebno zagotoviti minimalnega zneska kapitala, so vsi člani združenja EGIZ neomejeno solidarno odgovorni za dolgove in druge obveznosti.

OZADJE

Uredba izpolnjuje potrebe po usklajenem razvoju gospodarske dejavnosti v vsej EU in ustanovitvi enotnega trga, ki ponuja podobne pogoje, kot jih nudi domači trg.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EGS) št. 2137/85 z dne 25. julija 1985 o Evropskem gospodarskem interesnem združenju (EGIZ) (UL L 199, 31.7.1985, str. 1–9).

Zadnja posodobitev 20.06.2016