Odbor za ekonomsko politiko EU

 

POVZETEK:

Sklep Sveta 2000/604/ES – sestava in statut Odbora za ekonomsko politiko

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Delo odbora

Sestava in delovanje

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 12. oktobra 2000.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2000/604/ES z dne 29. septembra 2000 o sestavi in statutu Odbora za ekonomsko politiko (UL L 257, 11.10.2000, str. 28–31).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2000/604/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.04.2017