Resolucija Evropskega sveta o usklajevanju ekonomskih politik

 

POVZETEK:

Resolucija Evropskega sveta o usklajevanju ekonomskih politik v EMU

KAJ JE NAMEN TE RESOLUCIJE?

KLJUČNE TOČKE

GLAVNI DOKUMENT

Resolucija Evropskega sveta z dne 13. decembra 1997 o usklajevanju ekonomskih politik v tretji fazi EMU ter o členih 109 in 109(b) Pogodbe ES (UL C 35, 2.2.1998, str. 1–4).

Zadnja posodobitev 21.02.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).