Sporazumi o letalstvu med EU in ZDA

 

POVZETEK:

Sklep 2007/339/ES o Sporazumu o zračnem prometu med EU in njenimi državami članicami ter Združenimi državami Amerike

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Dostop na trg: prometne pravice in poslovne/operativne zadeve

Dostop na trg: lastništvo in nadzor

Zakonodajno sodelovanje

Sporazum krepi tudi sodelovanje med pogodbenicama na naslednjih področjih.

Sporazum vključuje tudi jasen načrt, ki podaja neizčrpen seznam točk prednostnega interesa za pogajanje o sporazumu na drugi stopnji.

Sporazum na drugi stopnji

Nadaljnja pogajanja med EU in ZDA so se začela leta 2008, leta 2010 pa je bil podpisan sporazum na drugi stopnji. Ta protokol nadgrajuje prvi sporazum in pokriva dodatne naložbe in priložnosti dostopa na trg. Poleg tega krepi okvir za sodelovanje na zakonodajnih področjih, kot so varnost, varovanje, socialni vidik in zlasti okolje, kjer sta se obe strani sporazumeli o skupni izjavi o okoljskem sodelovanju.

Norveška in Islandija sta k sporazumu pristopili leta 2011.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Sklep se uporablja od 25. aprila 2007. Člen 25 Sporazuma o zračnem prometu, ki se nanaša na začasno uporabo, navaja, da se pogodbenici strinjata, da se sporazum začne uporabljati 30. marca 2008.

OZADJE

Pred sporazumom iz leta 2007 so odnose na področju zračnega prometa z ZDA urejali dvostranski sporazumi med državami EU in ZDA. 16 držav EU je že imelo podpisane sporazume o odprtem nebu. Toda ta razdrobljen pristop je predstavljal oviro, saj je onemogočal dokončno oblikovanje pravega enotnega trga.

Leta 2002 je Sodišče Evropske unije podalo sodbo v primerih, ki jih je sodišču predložila Evropska komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 in C-476/98). Te sodbe so razjasnile delitev zunanjih pristojnosti med EU in državami EU ter določena vprašanja glede svobode ustanavljanja.

Tako je Komisija dobila pooblastilo za pogajanja z ZDA o sporazumu o zračnem prometu, ki bo veljal za celotno EU.

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Pravica tretje svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da na območju prve države opravlja pristanke zrakoplovov, ki prihajajo iz matične države prevoznika.

Pravica četrte svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da na območju prve države opravlja vzlete zrakoplovov, ki so namenjeni v matično državo prevoznika.

Pravica pete svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da na območju prve države opravlja pristanke in vzlete zrakoplovov, ki prihajajo iz države izven EU ali so tja namenjeni.

Pravica sedme svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da opravlja prevoze med območjem prve države in katero koli državo izven EU. Pri tem se ne zahteva, da je prevoz povezan s katerim koli prevozom v/iz matične države prevoznika ali da predstavlja nadaljevanje teh prevozov.

Skupni evropski zračni prostor: vključuje države EU, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Islandijo, Misijo začasne uprave Združenih narodov na Kosovu, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Norveško in Srbijo.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep 2007/339/ES Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 25. aprila 2007 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi (UL L 134, 25.5.2007, str. 1–3).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep 2010/465/EU Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 24. junija 2010 o podpisu in začasni uporabi Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani (UL L 223, 25.8.2010, str. 1–2).

Protokol, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 (UL L 223, 25.8.2010, str. 3–19).

Sklep 2011/708/EU Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 16. junija 2011 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, ter o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (UL L 283, 29.10.2011, str. 1–2).

Zadnja posodobitev 18.12.2016