Nova generacija evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj sistema EU upravljanja zračnega prometa (SESAR)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE O SKUPNEM PODJETJU SESAR

Dosedanji dosežki skupnega podjetja SESAR so:

Program raziskav in inovacij (RI) skupnega podjetja SESAR je od leta 2014 osredotočen na področja, kot so:

Financiranje

EU za razvojno fazo SESAR prispeva 700 milijonov EUR iz programov TEN-T in OP7, to vsoto pa dopolnjuje s 585 milijoni EUR iz programa Obzorje 2020. Da bi se upoštevalo trajanje programa Obzorje 2020, je treba vse pozive SESAR k oddaji predlogov opraviti do 31. decembra 2020.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 3. marca 2007.

OZADJE

Skupno podjetje SESAR je ustanovljeno z Uredbo Sveta (ES) št. 219/2007. Uredba je bila spremenjena dvakrat, tj. leta 2008 (Uredba (ES) št. 1361/2008) in nato še leta 2014 (Uredba (EU) št. 721/2014), ko se je trajanje delovanja skupnega podjetja SESAR podaljšalo do leta 2024.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (UL L 64, 2.3.2007, str. 1–11)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 219/2007 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 08.02.2016