Evropski sistem za izmenjavo pomorskih informacij

Ta evropski zakon določa sistem za spremljanje prometa plovil in izmenjave informacij. Namenjen je izboljšanju pomorske varnosti, varnosti v pristanišču in na morju, okoljske zaščite in odzivanja na onesnaženje. Prav tako omogoča izmenjavo in prenos dodatnih informacij, ki omogočajo učinkovit pomorski promet in transport.

AKT

Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS

POVZETEK

Ta evropski zakon določa sistem za spremljanje prometa plovil in izmenjave informacij. Namenjen je izboljšanju pomorske varnosti, varnosti v pristanišču in na morju, okoljske zaščite in odzivanja na onesnaženje. Prav tako omogoča izmenjavo in prenos dodatnih informacij, ki omogočajo učinkovit pomorski promet in transport.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva vzpostavlja sistem za spremljanje evropskih voda in obal - pomorski nadzor in spremljanje razmer (pozicije ladij) - ki evropskim državam pomaga pri njihovih operativnih nalogah.

Da bi izboljšali spremljanje razmer v pomorstvu in zagotovili rešitve po meri za posamezne države, je bil zakon spremenjen z Direktivo Komisije 2014/100/EU. To omogoča združevanje informacij, zbranih in izmenjanih prek Evropskega sistema za izmenjavo pomorskih informacij (SafeSeaNet (SSN)), z drugimi evropskimi sistemi za nadzor in sledenje, kot je CleanSeaNet ter tudi z zunanjimi sistemi (npr. satelitskimi sistemi samodejnega prepoznavanja ladij (AISs)).

Določa odgovornosti evropskih držav, pomorskih oblasti, vkrcevalcev, operaterjev in kapitanov.

KLJUČNE TOČKE

Vključene so vse ladje, ki presegajo bruto težo 300 ton, ne glede na to, ali prevažajo nevarno blago razen:

vojnih ladij,

ribiških plovil, tradicionalnih plovil in športnih plovil, ki so krajša od 45 metrov,

kontejnerskih ladij, lažjih od 1 000 ton.

Zahteve za operaterje ladij, namenjenih v evropska pristanišča

Določene informacije (identifikacijska oznaka ladje, skupno število oseb na krovu, pristanišče, kamor je ladja namenjena, predviden čas prihoda ipd.) morajo sporočiti na pomorsko državno enotno okence (od 1. junija 2015 dalje).

Oprema in naprave

Ladje, ki kličejo v pristanišče evropske države, morajo biti opremljene:

z avtomatskim sistemom prepoznavanja in

s sistemom za zapisovanje podatkov o plovbi (VDR) („črna skrinjica“), ki omogoča preiskave nesreč.

Države Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora morajo imeti sprejemnike AIS in morajo državno enotno okence/državni sistem SSN povezati s centralnim sistemom SSN.

Nevarno blago ali onesnaževalci na krovu ladij

pred sprejemom takega blaga na krov morajo vkrcevalci to prijaviti operaterju,

operater, zastopnik ali kapitan ladje mora splošne informacije o ladji, kot je njena identifikacijska oznaka in informacije, ki jih je dobil od vkrcevalca, prijaviti pristojnemu organu.

Spremljanje nevarnih ladij in postopanje v primeru izrednih dogodkov in nesreč

Oblasti morajo obvestiti države EU, če so obveščene o ladjah, ki:

so bile v preteklosti vpletene v izredne dogodke ali nesreče na morju,

niso ravnale skladno z zahtevami o obveščanju in poročanju,

so namenoma s krova odvrgle onesnaževalce ali

jim je bil zavrnjen dostop do pristanišč.

Kapitan ladje mora takoj prijaviti:

kakršen koli izredni dogodek ali nesrečo, ki ogroža varnost ladje,

kakršen koli izredni dogodek ali nesrečo, ki ogroža varnost plovbe,

kakršno koli situacijo, ki bi lahko privedla do onesnaženja morja ali obale evropske države,

kakršne koli madeže snovi, ki onesnažujejo okolje, kontejnerje ali pakete, ki so opaženi plavati na morski površini.

Pribežališča

Vse države Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) morajo izdelati načrte za sprejem ladij v stiski, ki potrebujejo pribežališče. Prav tako se morajo redno sestajati, da lahko izmenjajo izkušnje in sprejmejo skupne ukrepe za izboljšanje.

Skladnost

Evropske države morajo preverjati delovanje svojih sistemov za obveščanje in vpeljati sistem denarnih kazni za preprečevanje neskladnosti z zahtevami direktive.

Upravljanje

Sistem razvija in upravlja Evropska komisija in države EU/EGP. Evropska agencija za pomorsko varnost je odgovorna za njegovo tehnično delovanje.

OZADJE

Ta direktiva je sestavni del evropske politike za varnost v pomorskem prometu. Poleg zagotavljanja varnosti, zaščite in trajnosti, sta sistem in platforma ključna za ustvarjanje enotnega evropskega pomorskega prostora brez meja - evropskega prostora za pomorski prevoz.

Več informacij:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za začetek izvajanja v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2002/59/ES

5.8.2002

5.2.2004

UL L 208, 5.8.2002, str. 10-27

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/17/ES

31.5.2009

31.11.2010

UL L 131, 28.5.2009, str. 101-113

Direktiva Komisije 2011/15/EU

16.3.2011

16.3.2012

UL L 49, 24.2.2011, str. 33-36

Direktiva Komisije 2014/100/EU

18.11.2014

18.11.2015

UL L 308, 29.10.2014, str. 82-87

Zadnja posodobitev: 23.04.2015