Pravice potnikov v letalskem prometu v EU v primerih zavrnitve vkrcanja, zamude ali odpovedi leta

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen uredbe je zagotoviti visoko raven varstva potnikov z določitvijo skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v zračnem prometu v primerih zavrnitve vkrcanja in odpovedi ali velike zamude letov.

KLJUČNE TOČKE

Ta uredba se uporablja za:

če imajo potniki potrjeno rezervacijo na zadevnem letu in se razen v primeru odpovedi leta prijavijo na let ob vnaprej navedenem času ali, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenem časom odhoda. Ta uredba določa pravice potnikov v naslednjih okoliščinah:

Ne uporablja se za potnike, ki potujejo:

Zavrnitev vkrcanja

Kadar dejanski letalski prevoznik utemeljeno pričakuje zavrnitev vkrcanja na letu, najprej pozove prostovoljce, da se odpovejo svojim rezervacijam v zameno za nekatere ugodnosti. Kadar število prostovoljcev ni zadostno, da bi omogočilo vkrcanje, lahko letalski prevoznik zavrne vkrcanje potnikov proti njihovi volji, vendar jim mora plačati odškodnino.

Letalski prevozniki prednostno zagotavljajo prevoz osebam z zmanjšano zmožnostjo gibanja in vsem osebam, ki jih spremljajo.

V primeru odpovedi leta ali zavrnitve vkrcanja imajo prizadeti potniki pravico do:

Zamude letov

Uredba uvaja sistem s tremi razponi kaznovanja:

Sodišče Evropske unije je v predlogu za sprejetje predhodne odločbe (združeni zadevi C-402/07 in C-432/07) pojasnilo, da lahko potniki (katerih leti so odpovedani), če prispejo v končni namembni kraj tri ure ali več po predvideni uri prihoda, od letalske družbe zahtevajo pavšalno odškodnino, če za zamudo niso krive izredne okoliščine. V skladu z načelom enakega obravnavanja je treba potnike, katerih leti imajo zamudo, in potnike, katerih leti so odpovedani „zadnji trenutek“, obravnavati enako, saj so v primerljivem položaju glede uporabe določb o pravici do odškodnine, ker imajo ti potniki podobne nevšečnosti, in sicer izgubo časa.

Odpovedi letov

V primeru odpovedi leta je treba zadevnim potnikom ponuditi:

Odškodnina

Odškodnina se izplača, če potnik o odpovedi leta ni bil obveščen dovolj zgodaj. Ni pa je treba izplačati, če lahko letalski prevoznik dokaže, da so za odpoved leta krive izredne razmere, katerim se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi.

Boljša ali slabša namestitev

Če letalski prevoznik namesti potnika v nižjem razredu, kot ga zagotavlja njegova vozovnica, se mu v 7 dneh povrnejo stroški v višini:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 17. februarja 2005.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, 17.2.2004, str. 1–8).

POVEZANI DOKUMENT

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. novembra 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon in Alana Sturgeon proti Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) in Stefan Böck in Cornelia Lepuschitz proti Air France SA (C-432/07). Predloga za sprejetje predhodne odločbe: Bundesgerichtshof – Nemčija in Handelsgericht Wien – Avstrija. Zračni promet – Uredba (ES) št. 261/2004 – Členi 2, točka (l), 5, 6 in 7 – Pojma „zamuda“ in „odpoved“ leta – Pravica do odškodnine ob zamudi – Pojem „izredne razmere“. Združeni zadevi C-402/07 in C-432/07.

Zadnja posodobitev 02.06.2020