Pristaniška infrastruktura: krepitev varnosti v pristaniščih

 

POVZETEK:

Direktiva 2005/65/ES o krepitvi varnosti v pristaniščih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Direktiva se uporablja za osebe, infrastrukturo in opremo (vključno z načini prevoza) v pristaniščih in sosednjih območjih.

Pristaniški varnostni organ in varnostni načrti

Varnostne stopnje

Uradnik za varnost v pristanišču

Države EU morajo potrditi uradnika za varnost v vsakem pristanišču.

Po možnosti bi vsako pristanišče moralo imeti svojega uradnika za varnost. Če je potrebno, ima več pristanišč lahko skupnega uradnika za varnost.

Ti uradniki so kontaktne točke za vse zadeve, povezane s pristaniško varnostjo, in bi morali imeti zadostna pooblastila in dovolj dobro poznati lokalne razmere, da bi lahko ustrezno zagotovili in usklajevali pripravo, posodabljanje in nadaljnje spremljanje ocen varnosti v pristaniščih in varnostnih načrtov pristanišč.

Pregledovanja

Države EU morajo zagotoviti, da se ocene varnosti v pristaniščih in varnostni načrti pristanišč pregledujejo ob vsaki spremembi, ki lahko vpliva na varnost, in najmanj vsakih pet let.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 15. decembra 2005, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 15. junija 2007.

OZADJE

Po izbruhu bolezni COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

Sporočilo Komisije – Smernice za varovanje zdravja, repatriacijo in ureditev potovanj za pomorščake, potnike in druge osebe na ladjah.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih (UL L 310, 25.11.2005, str. 28–39).

Nadaljnje spremembe Direktive 2005/65/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Poročilo o vrednotenju izvajanja Direktive o krepitvi varnosti v pristaniščih (COM(2009)002 final z dne 20. januarja 2009).

Uredba Komisije (ES) št. 324/2008 z dne 9. aprila 2008 o določitvi revidiranih postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju pomorske varnosti (UL L 98, 10.4.2008, str. 5–10).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 04.05.2020