Storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti

 

POVZETEK:

Direktiva 96/67/ES o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Storitve zemeljske oskrbe* na letališčih v Evropski uniji (EU), na katerih je odobren dostop, vključujejo tiste storitve, ki letalskim družbam omogočajo izvajanje dejavnosti zračnega prometa (usmerjanje po vozni stezi, čiščenje, oskrba z gorivom, sprejem in odprema prtljage itd.).

Direktiva se uporablja za vsa letališča EU, odprta za komercialni promet, katerih letni promet ni manjši od dveh milijonov potnikov ali 50 000 ton tovora.

KLJUČNE TOČKE

Upravljavec letališča*, uporabnik letališča* ali izvajalec storitev zemeljske oskrbe* mora pod nadzorom pooblaščenega revizorja voditi strogo ločeno računovodstvo za svoje dejavnosti zemeljske oskrbe od računovodstva za druge dejavnosti.

Država EU:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 14. novembra 1996 države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 25. oktobra 1997.

OZADJE

Direktiva je zagotovila postopen časovni razpored izvajanja odvisno od tega, ali gre za storitve samooskrbe ali za storitve oskrbe, ki jih izvajajo tretje osebe. Direktiva se od 1. januarja 2001, uporablja za katero koli letališče na ozemlju države EU, na katerem letni promet ni manjši od dveh milijonov potnikov ali 50 000 ton tovora.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Zemeljska oskrba: zajema številne storitve, ki jih potrebujejo letalske družbe za upravljanje letov. Te storitve vključujejo področja, kot so vzdrževanje, oskrbovanje z gorivom in ravnanje s tovorom. Zemeljska oskrba zajema tudi storitve, kot so prijava potnikov, gostinske storitve, sprejem in odprema prtljage ter prevoz po letališču.
Upravljavec letališča: organ, odgovoren za upravljanje in vodenje letaliških infrastruktur ter nadzor in usklajevanje dejavnosti, ki jih izvajajo različni izvajalci.
Uporabnik letališča: fizična ali pravna oseba, ki prevaža potnike, pošto ali tovor po zraku.
Izvajalec storitev zemeljske oskrbe: fizična ali pravna oseba, ki tretjim osebam ponuja eno ali več storitev zemeljske oskrbe.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36–45).

Nadaljnje spremembe Direktive Sveta 96/67/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev 28.02.2020