Prometna varnost: vozniška dovoljenja

 

POVZETEK

Direktiva 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva:

Vzajemno priznana dovoljenja

Dovoljenja, ki so izdana v državah EU, morajo biti vzajemno priznana. V nadaljevanju so opisane kategorije vozniških dovoljenj:

Tabelo ekvivalentnosti teh kategorij in kategorij, določenih v vozniških dovoljenjih, ki so bila izdana v državah EU pred to Direktivo, vsebuje Sklep (EU) 2016/1945.

Pogoji za izdajo dovoljenj

Izpraševalci vozniških dovoljenj

Spremembe zaradi izbruha pandemije COVID-19

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 19. januarja 2007, države EU pa so jo morale prenesti v nacionalno zakonodajo do 19. januarja 2011. Države EU morajo pravila direktive uporabljati od 19. januarja 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (prenovitev) (UL L 403, 30.12.2006, str. 18–60).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/126/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje (UL L 165, 27.5.2020, str. 10–24).

Sklep Komisije (EU) 2016/1945 z dne 14. oktobra 2016 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (UL L 302, 9.11.2016, str. 62–162).

Uredba Komisije (EU) št. 575/2014 z dne 27. maja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 383/2012 o določitvi tehničnih zahtev v zvezi z vozniškimi dovoljenji, ki vključujejo medij za shranjevanje (mikročip) (UL L 159, 28.5.2014, str. 47–49).

Uredba Komisije (EU) št. 383/2012 z dne 4. maja 2012 o določitvi tehničnih zahtev v zvezi z vozniškimi dovoljenji, ki vključujejo medij za shranjevanje (mikročip) (UL L 120, 5.5.2012, str. 1–11).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 22.09.2020