Cenovno dostopne telekomunikacijske storitve - pravice uporabnikov

Evropska unija si prizadeva zagotoviti cenovno ugoden dostop do minimalnih elektronskih komunikacijskih storitev dobre kakovosti za vse uporabnike ob čim manjšem izkrivljanju trga.

AKT

Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah)

POVZETEK

Evropska unija si prizadeva zagotoviti cenovno ugoden dostop do minimalnih elektronskih komunikacijskih storitev dobre kakovosti za vse uporabnike ob čim manjšem izkrivljanju trga.

ČEMU JE DIREKTIVA NAMENJENA?

Direktiva o univerzalnih storitvah uvaja posebna pravila za zagotavljanje storitev elektronske komunikacije znotraj EU. V zvezi s tem:

KLJUČNE TOČKE

Obveznosti univerzalne storitve

Države EU morajo zagotoviti:

Za financiranje čistih stroškov, ki jih imajo dobavitelji zaradi zagotavljanja univerzalne storitve (ki ni vedno dobičkonosna), lahko države EU vzpostavijo mehanizme za financiranje.

Interesi in pravice uporabnikov

Potrošniki morajo prejeti informacije, s katerimi lahko razumejo storitve, ki jih naročijo. V pogodbi: (i) so zagotovljene informacije o minimalnih standardih kakovosti storitve ter o nadomestilu in povračilu, ki velja, če niso izpolnjene ravni kakovosti; (ii) je navedena pravica do vključitve v telefonski imenik, ki je na voljo naročnikom; (iii) so vključene jasne informacije o pogojih za koriščenje promocijskih ponudb.

Direktiva določa tudi:

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva velja od 24. februarja 2002.

OZADJE

Direktiva je del svežnja telekomunikacijskih reform, ki vključuje štiri druge direktive (okvirno direktivo, direktivo o dostopu, direktivo o odobritvi in direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) in uredbo o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC).

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije in portalu Tvoja Evropa.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2002/22/ES

24.4.2002

24.7.2003

UL L 108, 24.4.2002, str. 51-77

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/136/ES

19.12.2009

25.5.2011

UL L 337, 18.12.2009, str. 11-36

Popravek Direktive 2009/136/ES

-

-

UL L 241, 10.9.2013, str. 9

Zadnja posodobitev 22.09.2015