Zaščita ladij in pristanišč

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 725/2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Posledice pandemije COVID-19

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. julija 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Pomorska zaščita: skupek preventivnih ukrepov, namenjenih zaščiti ladijskega prometa in pristanišč pred grožnjo namernih protizakonitih dejanj.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L 129, 29.4.2004, str. 6–91).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 725/2004 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje (UL L 165, 27.5.2020, str. 10–24).

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih (UL L 310, 25.11.2005, str. 28–39).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.07.2020