Dodeljevanje slotov na letališčih EU

 

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba si prizadeva zagotoviti, da se na letališčih z omejenimi zmogljivostmi razpoložljivi sloti* za pristajanje in vzletanje uporabljajo učinkovito ter se razdelijo pravično, nediskriminatorno in pregledno.

KLJUČNE TOČKE

Koordinator/usklajevalec reda letenja

Zmogljivost letališča

Koordinacijski odbor

Postopek dodeljevanja slotov

Uveljavljanje

Spremembe

Prvotna uredba je bila spremenjena petkrat:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 22. februarja 1993.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Sloti: dovoljenje, ki ga da koordinator za uporabo celotnega obsega letališke infrastrukture, potrebnega za opravljanje zračnega prevoza na koordiniranem letališču na določen datum in ob določenem času za namen pristajanja ali vzletanja.
Koordinirano letališče: letališče z visoko stopnjo prezasedenosti, na katerem povpraševanje presega zmogljivost v zadevnem obdobju in na katerem mora letalski prevoznik za pristajanje ali vzletanje imeti slot, ki mu ga dodeli koordinator.
Letališče z usklajevanim redom letenja: letališče, na katerem obstaja možnost prezasedenosti v nekaterih obdobjih in na katerem je bil imenovan usklajevalec reda letenja, da bi uskladil operacije letalskih prevoznikov, ki na tem letališču opravljajo storitve ali jih nameravajo opravljati.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EGS) št. 95/93 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti, kakor je bila spremenjena (COM(2008) 227 final z dne 30. aprila 2008).

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 793/2004 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (COM(2007) 704 final z dne 15. novembra 2007).

Zadnja posodobitev 11.05.2020