Dodeljevanje slotov na letališčih EU

 

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih EU (uredba o slotih)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Prizadeva si zagotoviti, da se na letališčih z omejenimi zmogljivostmi razpoložljivi sloti* uporabljajo učinkovito ter se razdelijo pravično, nediskriminatorno in pregledno.

KLJUČNE TOČKE

Koordinator/usklajevalec reda letenja

Zmogljivost letališča

Koordinacijski odbor

Postopek dodeljevanja slotov

Uveljavljanje

Spremembe

Prvotna uredba je bila spremenjena sedemkrat:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 22. februarja 1993.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Sloti: dovoljenje, ki ga da koordinator za uporabo celotnega obsega letališke infrastrukture, potrebnega za opravljanje zračnega prevoza na koordiniranem letališču na določen datum in ob določenem času za namen pristajanja ali vzletanja.
Koordinirano letališče: letališče z visoko stopnjo prezasedenosti, na katerem povpraševanje presega zmogljivost v zadevnem obdobju in na katerem mora letalski prevoznik za pristajanje ali vzletanje imeti slot, ki mu ga dodeli koordinator.
Letališče z usklajevanim redom letenja: letališče, na katerem obstaja možnost prezasedenosti v nekaterih obdobjih in na katerem je bil imenovan usklajevalec reda letenja, da bi uskladil operacije letalskih prevoznikov, ki na tem letališču opravljajo storitve ali jih nameravajo opravljati.
Zaporedje slotov: najmanj pet zahtevanih in dodeljenih slotov za isti čas istega dne v mesecu v obdobju voznega reda letov.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EGS) št. 95/93 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti, kakor je bila spremenjena (COM(2008) 227 final z dne 30. aprila 2008).

Poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 793/2004 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (COM(2007) 704 final z dne 15. novembra 2007).

Zadnja posodobitev 29.03.2021