Pravice potnikov v železniškem prometu

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je določiti pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu, da se zagotovi njihova zaščita zlasti takrat, ko je potovanje prekinjeno, in izboljšata učinkovitost ter privlačnost storitev železniškega prevoza potnikov.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Pravice potnikov

Potniki v železniškem prometu imajo naslednje osnovne pravice.

Pogodba o prevozu in informacije

Potnikom bi bilo treba zagotoviti jasne in dostopne informacije:

Informacije, ki se zagotovijo invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo, morajo biti v dostopni obliki.

Zamude in odpovedi

V primeru zamude za več kot 60 minut pri prihodu na namembni kraj, imajo potniki pravico do:

Če se potniki ne odločijo za povračilo, ampak za nadaljevanje potovanja, lahko zahtevajo najmanjše nadomestilo, ki je enako:

V primeru zamude pri prihodu ali odhodu, ki je daljša od 60 minut, imajo potniki pravico do:

Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo

Zakonodaja EU o pravicah potnikov v železniškem prometu zagotavlja, da imajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo možnosti za potovanje, primerljive s tistimi, ki jih imajo drugi državljani. Uredba jim zagotavlja naslednje pravice:

Varnost, pritožbe in kakovost storitev

Izvrševanje s strani držav EU

Države EU določijo neodvisen organ ali organe, odgovorne za izvrševanje uredbe. Potniki se lahko pritožijo vsakemu od teh organov, če menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane.

Države EU morajo določiti tudi učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za kršitve uredbe.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 3. decembra 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14–41).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1371/2007 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (prenovitev) (UL L 343, 14.12.2012, str. 32–77).

Glej prečiščeno različico.

Sporočilo Komisije – Smernice za razlago Uredbe (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL C 220, 4.7.2015, str. 1–10).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Odstopanja, ki so jih države članice odobrile v skladu z Uredbo (ES) 1371/2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (COM(2015) 117 final z dne 11. marca 2015).

Zadnja posodobitev 19.03.2020