Volilna pravica in pravica do kandidiranja na lokalnih volitvah

Direktiva določa ureditve, v skladu s katerimi državljani EU lahko volijo ali kandidirajo na lokalnih volitvah* v kateri koli državi EU, kjer živijo.

AKT

Direktiva Sveta 94/80/ES z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa ureditve, v skladu s katerimi državljani EU lahko volijo ali kandidirajo na lokalnih volitvah* v kateri koli državi EU, kjer živijo.

KLJUČNE TOČKE

Vsak državljan EU, ki ni državljan države EU, v kateri živi, ima volilno pravico in pravico do kandidiranja na lokalnih volitvah v tej državi pod enakimi pogoji kot državljani te države.

Državljan EU, ki se želi udeležiti volitev, se mora vpisati v volilni imenik države bivanja in predložiti enake osebne dokumente kakor volivci, ki so državljani. Ta obveznost velja tudi v državah, kjer je glasovanje obvezno.

Če so morali državljani države EU, v kateri bivajo, za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na volitvah v tej državi prebivati določeno minimalno obdobje, je za državljane EU iz drugih držav ta zahteva izpolnjena, če so bivali v drugih državah EU enako obdobje.

Države EU lahko zavrnejo priznanje pravice državljanov EU do kandidiranja na volitvah, če:

so to pravico na podlagi zakonodaje svoje matične države EU izgubili s posamično odločbo po civilnem ali kazenskem pravu,

ne morejo predložiti izjave o državljanstvu in prebivališču ali nekaterih drugih dokumentov, ki potrjujejo njegovo istovetnost, če se tako zahteva.

Države EU se lahko v nekaterih okoliščinah odločijo, da je voljena lokalna funkcija v državi bivanja nezdružljiva s funkcijami v drugih državah EU.

Države EU se lahko odločijo, da ohranijo nekatere višje izvoljene položaje za svoje državljane ali da izvoljeni državljani drugih držav EU ne morejo sodelovati pri določanju delegatov, ki lahko nato volijo člane parlamentarne skupščine ali glasujejo na tej skupščini.

Direktiva priznava tudi izjeme za:

vsako državo EU, v kateri delež državljanov EU z volilno pravico, ki v njej bivajo, niso pa njeni državljani, presega 20 % skupnega števila volivcev, in

državljane EU, ki že imajo pravico voliti v državni parlament države EU, v kateri imajo prebivališče.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 20. januarja 1995.

KLJUČNI POJEM

* Lokalne volitve: volitve, ki se jih lahko udeležijo odrasli prebivalci z volilno pravico na ravni temeljnih lokalnih skupnosti, ki so navedene v Prilogi k direktivi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 94/80/ES

20.1.1995

31.12.1995

UL L 368, 31.12.1994, str. 38-47

Nadaljnje spremembe prilog k Direktivi 94/80/ES so vključene v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 24.09.2015