Odvetniki, ki trajno opravljajo poklic v tujini – pravila EU

POVZETEK:

Direktiva 98/5/ES – trajno opravljanje poklica odvetnika v drugi državi EU kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva omogoča odvetnikom, ki pridobijo kvalifikacijo v eni državi EU, da trajno opravljajo svoj poklic v drugi državi pod poklicnim nazivom, ki ga uporabljajo v matični državi. Direktiva se uporablja za državljane EU, pooblaščene za opravljanje poklica pod poklicnim nazivom „odvetnik“ , vendar pa sistem vključuje tudi vse državljane držav Evropskega gospodarskega prostora in Švice.

KLJUČNE TOČKE

Pravica do opravljanja poklica

Področja dejavnosti

Enak položaj

Skupno opravljanje poklica

Kadar država članica gostiteljica dovoljuje skupno opravljanje poklica, lahko eden ali več odvetnikov iz istega združenja matične države opravlja svoje dejavnosti kot član(i) svojega združenja v državi gostiteljici.

Poklicno ravnanje

Odvetniki, ki trajno opravljajo poklic v drugi državi EU, morajo upoštevati pravila poklicnega ravnanja v državi gostiteljici, tudi če zanje velja deontologija njihove matične države.

Disciplinski postopki

Za odvetnike, ki opravljajo poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, veljajo disciplinski postopki države članice gostiteljice.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 14. marca 1998. Države EU so jo morale v nacionalno zakonodajo prenesti do 14. marca 2000.

OZADJE

Za odvetniški poklic se uporabljajo tudi drugi pravni instrumenti EU. Ti se nanašajo na:

AKT

Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, str. 36–43)

Nadaljnje spremembe Direktive 98/5/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78, 26.3.1977, str. 17–18). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22–142). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 28.10.2015