Enotni besednjak javnih naročil

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 2195/2002 o enotnem besednjaku javnih naročil EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

AKT

Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 340, 16.12.2002, str. 1–562)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 2195/2002 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) 2151/2003 z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L 329, 17.12.2003, str. 1–270). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (ES) 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (UL L 145, 4.6.2008, str. 65–226). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 15.02.2016