Mednarodna trgovina z nevarnimi kemikalijami (Rotterdamska konvencija)

 

POVZETEK:

Rotterdamska konvencija

Sklep 2003/106/ES o odobritvi Rotterdamske konvencije

Sklep 2006/730/ES o sklenitvi Rotterdamske konvencije

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Konvencija:

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Konvencija je začela veljati 24. februarja 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENTI

Rotterdam konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (UL L 63, 6.3.2003, str. 29–47).

Sklep Sveta 2003/106/ES z dne 19. decembra 2002 o odobritvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 63, 6.3.2003, str. 27–28).

Sklep Sveta 2006/730/ES z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 299, 28.10.2006, str. 23–25).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij) (UL L 201, 27.7.2012, str. 60–106).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 649/2012 so bile vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 06.08.2020