Varnost proizvodov: splošna pravila

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva, znana tudi kot direktiva o splošni varnosti proizvodov, zahteva od podjetij zagotovilo, da so prodajani proizvodi varni, ter da sprejmejo korektivne ukrepe, ko se ugotovi nasprotno.

Za nevarne neživilske proizvode* uvaja sistem hitrega obveščanja. Od podjetij zahteva zagotovilo, da so prodajani proizvodi varni, ter da sprejmejo korektivne ukrepe, ko se ugotovi nasprotno.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 15. januarja 2002, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 15. januarja 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Proizvod: kateri koli izdelek, namenjen za prodajo potrošnikom, ali izdelek, ki ga bodo verjetno uporabljali potrošniki, ne glede na to, ali je nov, rabljen ali obnovljen.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4–17).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/95/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/417 z dne 8. novembra 2018 o določitvi smernic za upravljanje sistema Evropske unije za hitro izmenjavo informacij, imenovanega „RAPEX“, ki je bil vzpostavljen na podlagi člena 12 Direktive 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov, in njegovega sistema obveščanja (UL L 73, 15.3.2019, str. 121–187).

Sklep Komisije 2010/15/EU z dne 16. decembra 2009 o smernicah za upravljanje hitrega informacijskega sistema Skupnosti (RAPEX) iz člena 12 in postopka obveščanja iz člena 11 Direktive 2001/95/ES (Direktiva o splošni varnosti proizvodov) (UL L 22, 26.1.2010, str. 1–64).

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov (UL C 38, 17.2.2009, str. 11–14).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (COM(2008) 905 final z dne 14. januarja 2009).

Zadnja posodobitev 14.09.2015