Pravila EU o pridobitvi dovoljenj, uvažanju in proizvodnji zdravil za uporabo v veterinarski medicini

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/82/ES – zakonik EU o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila EU o odobritvi, proizvodnji, nadzoru, prodaji, distribuciji in uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini*.

To direktivo bo 28. januarja 2022 razveljavila in nadomestila Uredba (EU) 2019/6.

KLJUČNE TOČKE

Razveljavitev

Direktiva 2001/82/ES se razveljavi in nadomesti z Uredbo (EU) 2019/6 od 28. januarja 2022.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 18. decembra 2001.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini: Katera koli snov ali kombinacija snovi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri živalih.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1–66).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/82/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (UL L 4, 7.1.2019, str. 43–167).

Zadnja posodobitev 07.07.2016