Večje nesreče, v katere so vključene nevarne snovi

 

POVZETEK:

Direktiva 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Njen namen je obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, ki vključujejo nevarne snovi, zlasti kemikalije.

Ta direktiva, imenovana tudi Seveso III, je spremenila predhodno direktivo Seveso II (Direktiva 96/82/ES), ta pa je na podlagi pridobljenih spoznanj iz poznejših nesreč, kot so bile nesreče v Bhopalu, Toulousu ali Enschedeju, spremenila prvotno direktivo Seveso (Direktiva 82/501/EGS), ki je bila sprejeta po katastrofalni nesreči v italijanskem mestu Seveso leta 1976, ki je zahtevala sprejetje zakonodaje glede preprečevanja in obvladovanja takih nesreč.

KLJUČNE TOČKE

Ta zakonodaja je bila spremenjena tako, da daje javnosti več pravic. Omogoča ji boljši dostop do informacij o tveganju, ki ga lahko povzročajo bližnji industrijski obrati, in o tem, kako ravnati v primeru nesreče.

Informacije o tem, kako so slišati alarmi in kako se mora javnost nanje odzvati, morajo biti na voljo na spletu.

Kaj se je spremenilo?

Zakon zdaj pokriva približno 12 000 industrijskih obratov v EU, kjer uporabljajo ali shranjujejo kemikalije ali petrokemikalije ali kjer poteka prečiščevanje kovin.

Vsaka država EU mora poskrbeti za izvajanje ukrepov za obravnavo nesreče na območjih okoli industrijskih obratov, kjer so shranjene večje količine nevarnih snovi:

Podjetja, ki obdelujejo te snovi nad določenim pragom, morajo:

Novi zakon prav tako:

Zakaj dopolnitev?

Najnovejša zakonodaja upošteva določene tehnične evropske in mednarodne spremembe v načinu razvrščanja kemikalij.

Ozadje

Ob upoštevanju zelo visoke stopnje industrializacije v EU je direktiva Seveso prispevala k doseganju nizke pogostosti večjih nesreč. Direktiva na splošno velja za mejnik v politiki o industrijskih nesrečah in je vzor zakonodajam v veliko državah po svetu.

Več informacij je na voljo na strani:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 13. avgusta 2012. Države EU morajo nove predpise uporabljati od 1. junija 2015.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavi Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1–37)

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije o uporabi Direktive 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, v državah članicah za obdobje 2012–2014 (COM(2017) 665 final z dne 16. novembra 2017)

Zadnja posodobitev 04.06.2018