Oznake za obutev

Oznake za obutev in njihovih sestavnih delov vsebujejo podatke za potrošnike, ki jim pomagajo pri sprejemanju obveščenih odločitev o nakupu. Obenem pomagajo tudi varovati industrijo pred nepošteno konkurenco in krepijo delovanje notranjega trga v Evropski uniji (EU).

AKT

Direktiva 94/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. marca 1994 o približevanju na področju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z označevanjem materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom.

POVZETEK

Oznake za obutev in njihovih sestavnih delov vsebujejo podatke za potrošnike, ki jim pomagajo pri sprejemanju obveščenih odločitev o nakupu. Obenem pomagajo tudi varovati industrijo pred nepošteno konkurenco in krepijo delovanje notranjega trga v Evropski uniji (EU).

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila za oznake za obutev:

KLJUČNE TOČKE

Za obutev obstaja tudi prostovoljen znak EU za okolje. Ta pomaga potrošnikom prepoznati obutev, katere življenjski ciklus (proizvodnja, uporaba in odstranjevanje) ima majhen vpliv na okolje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 94/11/ES

9.5.1994

23.09.1995

UL L 100, 19.4.1994, str. 37-41

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006, str. 81-106

Direktiva 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013, str. 172-183

Nadaljnje spremembe Direktive 94/11/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 19.08.2015