Odstranjevanje polikloriranih bifenilov (PCB) in polikloriranih terfenilov (PCT)

 

POVZETEK:

Direktiva 96/59/ES – odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva usklajuje zakonodajo o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)* ter razkuževanju ali odstranjevanju naprav, ki jih vsebujejo.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 16. septembra 1996. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. marca 1998.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Poliklorirani bifenili (PCB) in poliklorirani terfenili (PCT): skupina spojin, ki jih je ustvaril človek in ki so bili v široki uporabi v preteklosti, predvsem v električnih napravah. Zaradi skrbi za okolje so jih številne države prepovedale konec 70. let prejšnjega stoletja.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L 243, 24.9.1996, str. 31–35).

Nadaljnje spremembe Direktive 96/59/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2001/68/ES z dne 16. januarja 2001 o določitvi dveh referenčnih merilnih metod PCB v skladu s členom 10(a) Direktive Sveta 96/59/EGS o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (notificirana pod dokumentarno številko C(2001) 107) (UL L 23, 25.1.2001, str. 31).

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7–49).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 13.02.2017