Kakav in čokolada

Evropska unija (EU) opredeljuje številne posebne skupne predpise za izdelke iz kakava in čokolade, ki dopolnjujejo zakonodajo, ki velja za živila. Ti predpisi se nanašajo na sestavo, imena izdelkov, označevanje in predstavljanje.

AKT

Direktiva 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2000 o izdelkih iz kakava in čokolade, namenjenih za prehrano ljudi [Glejte akt(e) o spremembah].

POVZETEK

Ta direktiva usklajuje označevanje izdelkov iz kakava in čokolade ter opredeljuje definicije za te izdelke, da bi potrošniki lahko sprejeli ozaveščene izbire. Uporablja se brez poseganja v splošne predpise, povezane z označevanjem živil.

Zadevni izdelki

Ta direktiva velja za izdelke iz kakava in čokolade za prehrano ljudi, kakor so opredeljeni v Prilogi I k tej direktivi.

Sestava

Ta direktiva opredeljuje sestavo izdelkov iz kakava in čokolade. Zlasti za določene izdelke določa najmanjši odstotek kakavovega masla, ki ga je mogoče uporabiti. Določa tudi možnost uporabe količine rastlinskih maščob, ki ne presega 5 % končnega izdelka. Rastlinske maščobe (razen kakavovega masla), ki jih je mogoče uporabiti, so navedene v Prilogi II k tej direktivi.

Označevanje

Pod enim od naslednjih imen (glejte Prilogo I k tej direktivi) je mogoče tržiti samo izdelke, ki so proizvedeni v skladu s predpisi glede sestave, določenimi v tej direktivi:

Označevanje izdelkov iz kakava in čokolade lahko vsebuje dodatne informacije. Oznake izdelkov iz čokolade, ki na primer vsebujejo druge rastlinske maščobe kot kakavovo maslo, morajo biti dopolnjene z navedbo vsebuje rastlinske maščobe poleg kakavovega masla v istem vidnem polju kot seznam sestavin in jasno ločene od tega seznama.

Na oznakah čokolade v prahu in oslajenih kakavov ter čokolade, družinske mlečne čokolade, chocolate a la taza in chocolate familiar a la taza mora biti prikazana vsebnost skupne suhe snovi kakavovih delov. Na oznakah izdelkov iz nemastnega in manj mastnega kakava ter čokolade v prahu mora biti prikazana vsebnost kakavovega masla.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/36/ES

3.8.2000

-

UL L 197, 3.8.2000

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1137/2008

11.12.2008

-

UL L 311, 21.11.2000

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2000/36/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1021/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/4/ES in 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba prenesti na Komisijo. [Uradni list L 287, 29.10.2013].

Zadnja posodobitev: 20.05.2014