Zagotavljanje varnih prehranskih dopolnil v EU

POVZETEK:

Direktiva 2002/46/ES – prehranska dopolnila

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Usklajuje pravila o prehranskih dopolnilih*, da bi zavarovala potrošnike pred morebitnimi zdravstvenimi tveganji in zagotovila, da se ne ponujajo z zavajajočimi informacijami.

KLJUČNE TOČKE

Poleg tega:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 12. julija 2002. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. julija 2003.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Prehranska dopolnila: koncentrirani viri hranil ali drugih snovi s prehranskimi ali fiziološkimi koristmi za dopolnitev normalne prehrane. Lahko se prodajajo kot kapsule, pastile, tablete in vrečke ali v steklenicah.

AKT

Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51–57)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2002/46/EGS so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35–56)

Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9–25). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26–38). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 03.02.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).