Pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj med državami EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Njen namen je vzpostaviti hiter, varen in standardiziran postopek pošiljanja sodnih* in izvensodnih pisanj* v civilnih ali gospodarskih zadevah med strankami iz različnih držav Evropske unije (EU).

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Nadaljnje izboljšanje storitve (pošiljanja) sodnih in izvensodnih pisanj

Uredba, ki je nadomestila Uredbo (ES) št. 1348/2000 uvaja:

Organi znotraj EU zagotavljajo pošiljanje

Pospešitev vročanja sodnih in izvensodnih pisanj

Vročitev pisanj v skladu s pravom sprejemne države EU v enem mesecu

Obveščanje naslovnika o pravici do zavrnitve vročitve pisanja

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 13. novembra 2008, razen člena 23 (o sporočanju in objavi nekaterih informacij držav EU), ki se uporablja od 13. avgusta 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

* KLJUČNA POJMA

Sodno pisanje: uradni dokument, izdan v okviru civilne ali gospodarske tožbe (na primer sodni poziv, sklep ali sodba), ki mora biti vročen stranki.

Izvensodno pisanje: uradni dokument, ki je vročen, vendar je zunaj sodnega spisa (na primer račun ali obvestilo o deložaciji).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, 10.12.2007, str. 79–120)

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 1393/2007 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 16.08.2016