Zaščita eura pred ponarejanjem – Europol

 

POVZETEK:

Sklep 2005/511/PNZ o imenovanju Europola za osrednji urad za boj proti ponarejanju

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ta sklep imenuje Europol za osrednji urad za boj proti ponarejanju eura, da bi se zagotovila učinkovita uporaba Mednarodne konvencije za preprečevanje ponarejanja denarja, sklenjena leta 1929 v Ženevi (v nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija), in okrepilo sodelovanje med samimi državami Evropske unije (EU) ter med državami EU, Europolom in državami zunaj EU.

KLJUČNE TOČKE

EU si prizadeva za okrepitev sodelovanja med državami EU ter med njimi in Europolom, da bi zaščitila euro pred ponarejanjem na mednarodni ravni. Države zunaj EU potrebujejo osrednjo kontaktno točko glede informacij o ponaredkih eura. Vse takšne informacije je treba zaradi analize zbrati pri Europolu, ki deluje kot osrednji urad za boj proti ponarejanju eura v skladu z Ženevsko konvencijo.

Vloga Europola

Učinkovita uporaba Ženevske konvencije iz leta 1929

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 16. julija 2005.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2005/511/PNZ z dne 12. julija 2005 o zaščiti eura pred ponarejanjem z imenovanjem Europola za osrednji urad za boj proti ponarejanju eura (UL L 185, 16.7.2005, str. 35–36).

Zadnja posodobitev 23.03.2017