Genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojni zločini: preiskava in sodni pregon

POVZETEK:

Sklep 2003/335/PNZ – preiskava in sodni pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Določa okvir za izboljšanje sodelovanja med državami EU pri preiskavi in pregonu dejanskih ali osumljenih storilcev genocida*, hudodelstev zoper človečnost* in vojnih zločinov*.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 14. maja 2003.

OZADJE

Po genocidu, hudodelstvih zoper človečnost in vojnih zločinih v Ruandi in bivši Jugoslaviji sta Mednarodni kazenski sodišči začeli preiskovati, sodno preganjati in obsojati storilce. Toda pogoj za uspešnost preiskav in sodnega pregona takšnih kaznivih dejanj je tesno sodelovanje na mednarodni ravni.

KLJUČNI POJMI

* Genocid: dejanja, storjena z namenom popolnega ali delnega uničenja narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine.

* Hudodelstva zoper človečnost: dejanja, storjena kot del široko razširjenega in sistematičnega napada, usmerjenega v civilno prebivalstvo.

* Vojni zločini: storjena dejanja, ki kršijo vojno pravo (npr. Ženevske konvencije). Primeri vključujejo neprimerno ravnanje z vojnimi ujetniki, poboje talcev ali namerno uničevanje mest ali vasi.

AKT

Sklep Sveta 2003/335/PNZ z dne 8. maja 2003 o preiskavi in sodnem pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov (UL L 118, 14. 5. 2003, str. 12–14)

Zadnja posodobitev 28.06.2016