Poslovnik Sveta Evropske unije

 

POVZETEK:

Sklep 2009/937/EU o sprejetju Poslovnika Sveta

KAJ JE NAMEN TEGA POSLOVNIKA?

KLJUČNE TOČKE

Svet je institucija EU, v kateri se srečujejo predstavniki držav EU. Vsako državo zastopa po en predstavnik na ministrski ravni, pooblaščen za prevzemanje obveznosti v imenu vlade države. Svet skupaj z Evropskim parlamentom izvaja zakonodajne funkcije. Sprejema zakonodajne akte po rednem ali posebnem zakonodajnem postopku. Svet skupaj z Evropskim parlamentom izvaja proračunske funkcije. Ob vsem tem Svet izvaja tudi funkcijo oblikovanja politike in usklajevanja.

Sestave Sveta

Predsedovanje Svetu Evropske unije

Coreper, odbori in delovne skupine

Delovanje Sveta

Glasovanje s kvalificirano večino

Dne 1. novembra 2014 je bil sprejet nov postopek glasovanja s kvalificirano večino, t. i. pravilo o „dvojni večini“.

Preglednost in objava aktov Sveta

OD KDAJ SE TA POSLOVNIK UPORABLJA?

Uporablja se od 1. decembra 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o spremembi Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35–61).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2009/937/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2020/430 z dne 23. marca 2020 o začasnem odstopanju od Poslovnika Sveta zaradi težav pri potovanjih, ki jih je povzročila pandemija COVID-19 v Uniji (UL L 881, 24.3.2020, str. 1–2).

Zadnja posodobitev 19.06.2020