Kršitev prava EU

 

POVZETEK:

Členi 258, 259 in 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN ČLENOV 258, 259 IN 260 PDEU?

Členi določajo ukrepe, ki jih je treba sprejeti, kadar Evropska komisija ali vlada EU meni, da katera od držav EU ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki so ji naložene s pravom EU.

KLJUČNE TOČKE

Neizpolnjevanje obveznosti EU je lahko posledica:

Postopek v primeru kršitve

Sodne postopke pri Sodišču Evropske unije:

Postopek deluje, kot sledi:

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 5 – Sodišče Evropske unije – Členi 258, 259 in 260 (UL C 202, 7.6.2016, str. 160–161).

Zadnja posodobitev 12.07.2016