Pogodba o Evropski uniji – pridružitev EU

 

POVZETEK:

Člen 49 Pogodbe o Evropski uniji

Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji

KAJ JE NAMEN ČLENA 49 IN ČLENA 2 POGODBE O EVROPSKI UNIJI?

KLJUČNE TOČKE

Upravičenost

Država prosilka mora:

Država prosilka mora izpolnjevati tudi merila za pristop k EU. Ta so splošno znana kot københavnska merila, kot jih je določil Evropski svet junija 1993 v Københavnu. Ta merila so:

Evropski svet, ki se je sestal decembra 1995 v Madridu, je dodal, da morajo države kandidatke biti sposobne uporabljati pravo EU in zagotoviti, da ga bodo po prenosu v nacionalno zakonodajo učinkovito izvajale z ustreznimi upravnimi in pravosodnimi strukturami.

EU si pridržuje pravico do odločanja o tem, kdaj država kandidatka izpolnjuje merila za pristop. Sama EU pa mora biti sposobna vključevati nove članice.

Postopek

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov VI – Končne določbe – Člen 49 (prejšnji člen 49 PEU) (UL C 202, 7.6.2016, str. 43).

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov I – Skupne določbe – Člen 2 (UL C 202, 7.6.2016, str. 17).

Zadnja posodobitev 17.01.2020