Viri prava Evropske unije

 

POVZETEK:

Člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN ČLENOV 207, 216 IN 288 POGODBE O DELOVANJU EU (PDEU)?

KLJUČNE TOČKE

Pravo EU ima tri vire: primarno pravo, sekundarno pravo in dopolnilno pravo (glej hierarhijo pravnih aktov).

Primarno pravo

Sekundarno pravo

Sekundarno pravo zajema enostranske akte, ki se lahko razdelijo na dve kategoriji:

Tudi mednarodni sporazumi z državami zunaj EU ali z mednarodnimi organizacijami so sestavni del prava EU. Ti so ločeni od primarnega prava in sekundarne zakonodaje ter tvorijo kategorijo sui generis. V skladu z nekaterimi sodbami Sodišča Evropske unije imajo lahko neposreden učinek in večjo pravno veljavo kot sekundarna zakonodaja, ki se mora zato uskladiti z njimi.

Dopolnilni viri prava

Dopolnilni viri so elementi prava, ki niso izrecno navedeni v Pogodbah. Te kategorije vključujejo:

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov II – Skupna trgovinska politika – Člen 207 (prejšnji člen 133 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 140–141).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov V – Mednarodni sporazumi – Člen 216 (UL C 202, 7.6.2016, str. 144).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 288 (prejšnji člen 249 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 171–172).

Zadnja posodobitev 13.03.2020