Primarno pravo Evropske unije

 

POVZETEK:

Primarno pravo EU

KAJ JE PRIMARNO PRAVO?

KLJUČNE TOČKE

Primarno pravo, znano tudi kot primarni viri, izvira iz naslednjih aktov EU:

Področje uporabe primarnega prava:

OZADJE

Pravo EU razen na primarnem pravu temelji tudi na sekundarnih in dopolnilnih virih:

Tudi mednarodni sporazumi z državami zunaj EU ali z mednarodnimi organizacijami so sestavni del prava EU. Ti sporazumi so ločeni od primarnega prava in sekundarne zakonodaje ter tvorijo kategorijo sui generis. V skladu z nekaterimi sodbami Sodišča Evropske unije imajo lahko neposreden učinek in večjo pravno veljavo kot sekundarna zakonodaja, ki se mora zato uskladiti z njimi.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0035

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije – Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Protokoli – Priloge k Pogodbi o delovanju Evropske unije – Izjave, priložene Sklepni listini Medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo, podpisano 13. decembra 2007 – Preglednica preštevilčenja (UL C 202, 7.6.2016, str. 1–388).

Zadnja posodobitev 13.03.2020(1) Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in postalo tretja država (država zunaj EU).