Enostranski akti

 

POVZETEK:

Člen 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN ČLENOV 288 IN 289 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE (PDEU)?

Opisujeta glavne enostranske akte Evropske unije (člen 288) in zlasti enostranske pravne akte (člen 299).

KLJUČNE TOČKE

Kaj so enostranski akti?

Katere vrste enostranskih aktov obstajajo?

Pravni status enostranskih aktov

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 288 (prejšnji člen 249 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 171–172).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 289 (UL C 202, 7.6.2016, str. 172).

Zadnja posodobitev 21.03.2018