Nadzor nad kupovanjem in posedovanjem strelnega orožja

POVZETEK:

Direktiva 91/477/EGS – nadzor nabave in posedovanja orožja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa štiri razrede strelnega orožja po vrstnem redu glede na njihovo stopnjo nevarnosti, opredeljeno v Prilogi I k direktivi.

Področje uporabe

Direktiva se ne uporablja za komercialne prenose bojnega orožja in streliva niti za orožje in strelivo*, ki ga nabavljajo ali posedujejo:

Direktiva ne vpliva na uporabo nacionalnih določb o nošenju orožja, lovu ali streljanju v tarčo.

Dovoljenje za strelno orožje

Evropsko dovoljenje za strelno orožje izdajo organi države EU vsaki osebi, ki zakonito nabavlja in uporablja strelno orožje. Dovoljenje mora vedno imeti oseba, ki uporablja strelno orožje ali strelna orožja, navedena na njem.

Identifikacija in sledenje

Prodaja, nabava in posedovanje

Nabava in posedovanje strelnega orožja sta dovoljena, kadar:

Izdaja dovoljenj

Oseba, ki izpolnjuje zahteve za nabavo in posedovanje katerega koli strelnega orožja, lahko pridobi večletno dovoljenje. V takšnih primerih je treba upoštevati nekatere formalnosti:

Direktiva v zvezi z nadzorom pretoka strelnega orožja znotraj EU določa postopke za:

Vloga držav EU

Pregled in predlogi

Evropska komisija je novembra 2015 predstavila poročilo o uporabi te direktive v okviru svežnja ukrepov o strelnem orožju. Sveženj je vključeval tudi predlog sprememb direktive o strelnem orožju.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 17. oktobra 1991. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1993.

KLJUČNI IZRAZI

* Strelno orožje: vsako prenosno cevno orožje, ki izstreljuje, je namenjeno izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem razstreliva.

* Strelivo: cel naboj ali njegovi sestavni deli, vključno s tulci, vžigalnimi kapicami, pogonskim prahom, kroglami ali izstrelki, ki se uporabljajo v strelnem orožju.

* Posrednik: vsaka fizična ali pravna oseba razen trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali urejanje prenosa orožja.

* Trgovec: vsaka fizična ali pravna oseba, ki se v celoti ali deloma ukvarja z izdelovanjem, trgovino, izmenjavo, posojanjem, popravljanjem ali predelovanjem strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva.

AKT

Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L 256, 13.9.1991, str. 51–58)

Nadaljnje spremembe Direktive 91/477/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Vrednotenje Direktive Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/51/ES z dne 21. maja 2008 (COM(2015) 751 final z dne 18. novembra 2015)

Zadnja posodobitev 17.03.2016