Potna listina za vrnitev (PLV)

 

POVZETEK:

Sklepa 96/409/SZVP o potni listini za vrnitev

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Obseg

Ta sklep ne velja za navadni potni list, ki je pretekel; velja samo za primere, ko so bili potovalni dokumenti izgubljeni, ukradeni, uničeni ali trenutno niso na voljo

Pridobitev PLV

Veleposlaništva in konzulati držav EU izdajo PLV v naslednjih okoliščinah:

Prosilci za PLV morajo izpolniti obrazec za vlogo in ga poslati skupaj z overjenimi kopijami kakršnega koli razpoložljivega dokaza o identiteti in državljanstvu organu, ki ga je v ta namen določila prosilčeva država članica porekla.

Pristojbine in takse

Prosilec plača enake pristojbine v državi EU, ki izda PLV; pristojbine so v višini stroškov za izdajo začasnega potnega lista. Prosilci, ki nimajo dovolj sredstev za druge, s tem povezane lokalne izdatke, bodo prejeli, kjer to ustreza, potrebna sredstva v skladu z navodili, ki jih daje država članica porekla skladno s Sklepom 95/553/ES (ki ga bo razveljavila Direktiva (EU) 2015/637 z dne 1. maja 2018).

Veljavnost

Da bi se državljani lahko vrnili v svojo državo, bi PLV morala veljati le malo dlje kot minimalno obdobje, potrebno za zaključitev potovanja, za katerega se izdaja. Pri izračunu tega obdobja bi bilo treba odobriti potrebne postanke prek noči in postanke za povezave na poti.

Varnostni ukrepi

Priloga III Sklepa določa varnostne ukrepe, ki so povezani s PLV. Ti vključujejo različne značilnosti, na primer vrsto papirja in sistem oštevilčenja ter kako pritrditi žig izdajnega organa.

OZADJE

Za več informacij si oglejte:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep 96/409/SZVP predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 25. junija 1996 o potni listini za vrnitev (UL L 168, 6.7.1996, str. 4–11)

Nadaljnje spremembe Sklepa 96/409/SZVP so bile vključene v osnovno besedilo. Konsolidirana različica je namenjena dokumentiranju.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep 95/553/ES predstavnikov vlad držav članic , ki so se sestali v okviru Sveta z dne 19. decembra 1995 o zaščiti državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih predstavništev (UL L 314, 28.12.1995, str. 73–76)

Direktiva Sveta (EU) 2015/637 z dne 20. aprila 2015 o ukrepih za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje konzularne zaščite državljanom Unije brez predstavništva v tretjih državah in o razveljavitvi Sklepa 95/553/ES (UL L 106, 24.4.2015, str. 1–3)

Zadnja posodobitev 23.08.2016