Trgovanje znotraj EU in uvoz govejih zarodkov

 

POVZETEK:

Direktiva 89/556/EGS – pogoji za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj EU in uvoz govejih zarodkov iz držav izven EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Razveljavitev

Uredba (EU) 2016/429 razveljavlja in nadomešča Direktivo 89/556/EGS z začetkom veljavnosti od 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 29. septembra 1989. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1991.

OZADJE

Za več informacij obiščite:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (UL L 302, 19.10.1989, str. 1–11)

Nadaljnje spremembe Direktive 89/556/EGS so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2006/168/ES z dne 4. januarja 2006 o uvedbi zahtev za zdravstveno varstvo živali in izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov v Skupnost ter razveljavitvi Odločbe 2005/217/ES (UL L 57, 28.2.2006, str. 19–34)

Glejte prečiščeno različico Odločbe 2006/168/ES.

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208)

Zadnja posodobitev 04.05.2020