Trgovina z govedom in s prašiči znotraj EU

 

POVZETEK:

Direktiva 64/432/EGS o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Razveljavitev

Direktivo 64/432/EGS bo razveljavila Uredba (EU) 2016/429 z dne 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktivo je izvirnih šest držav Evropske gospodarske skupnosti (zdajšnje EU) moralo vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 1965.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Govedo: poddružina živali, ki vključuje govedo, govedo zebu, jake, bizone in bivole.
Prašiči: poddružina živali, ki vključuje prašiče in divje prašiče.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (posebna izdaja: poglavje 03, zvezek 001, str. 13–33).

Nadaljnje spremembe Direktive 64/432/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Zadnja posodobitev 04.05.2020