Zagotavljanje trgovine s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki ne ogroža njihovega preživetja

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 338/97 – varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Trgovinski nadzor

Organizacija in sporočanje

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. junija 1997.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61, 3.3.1997, str. 1–69)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 338/97 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1–69)

Glejte prečiščeno različico

Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (UL L 242, 7.9.2012, str. 13–45)

Glejte prečiščeno različico

Sklep Sveta (EU) 2015/451 z dne 6. marca 2015 o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (UL L 75, 19.3.2015, str. 1–3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/736 z dne 7. maja 2015 o prepovedi vnosa osebkov nekaterih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo (UL L 117, 8.5.2015, str. 25–44)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o pristopu EU k boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2014) 64 final, 7.2.2014)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

Zadnja posodobitev 27.07.2017