Spletna podatkovna baza integrirane carinske tarife (TARIC)

 

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 2658/87 – tarifna in statistična nomenklatura ter skupna carinska tarifa

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravno podlago za integrirano tarifo EU TARIC in uvaja skupen sistem šifrskih oznak in uvrstitve blaga, poznan kot kombinirana nomenklatura (KN), ki je bistvenega pomena za obdelavo in objavo trgovinskih statistik EU.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 10. septembra 1987.

OZADJE

TARIC, integrirana tarifa EU, je podatkovna baza, ki združuje poslovno in kmetijsko zakonodajo ter carinske tarife. To zagotavlja enotno uporabo v vseh državah EU in ponuja jasen pogled na vse predpise, ki jih je treba upoštevati pri uvozu v EU ali pri izvozu blaga iz EU.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Skupna carinska tarifa: kombinacija uvrstitve blaga in carinske stopnje, ki se uporablja za vsako vrsto blaga in je veljavna v celi EU.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1–675).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EGS) št. 2658/87 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANA DOKUMENTA

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/396 z dne 13. marca 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 71, 14.3.2018, str. 36–37).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/507 z dne 26. marca 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 83, 27.3.2018, str. 11–12).

Zadnja posodobitev 07.02.2019