Evropska odredba o zaščiti – podpora žrtvam kaznivih dejanj po vsej EU

POVZETEK:

Direktiva 2011/99/EU – evropska odredba o zaščiti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Za izdajo evropske odredbe o zaščiti mora že obstajati nacionalni zaščitni ukrep v državi EU, ki izreka eno ali več od naslednjih prepovedi ali omejitev zoper osebo, ki povzroča zaščiteni osebi nevarnost:

Izdaja odredbe

Obstaja več pogojev, med njimi:

Odredba se lahko zahteva v državi EU, v kateri zaščitena oseba trenutno prebiva ali se zadržuje (država izvršitve), ali v državi, v kateri bo odredba izdana (država izdaje).

Nepriznanje odredbe

Država izvršitve lahko zavrne priznanje odredbe zaradi številnih razlogov, med drugim tudi:

Če država izvršitve zavrne priznanje odredbe, mora:

Izvršitev odredbe

Država izvršitve je odgovorna za sprejem in izvršitev ukrepov za izvedbo odredbe. Če se odredba prekrši, lahko:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 10. januarja 2012. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 11. januarja 2015.

OZADJE

Glejte „Žrtve“ na spletnem mestu Evropske komisije za pravosodje.

AKT

Direktiva 2011/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti (UL L 338, 21.12.2011, str. 2–18)

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah (UL L 181, 29.6.2013, str. 4–12)

Zadnja posodobitev 25.01.2016