Sporazum o izročitvi z Združenimi državami Amerike

 

POVZETEK:

Sporazum o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike

Sklep 2009/820/SZVP o sklenitvi Sporazuma o izročitvi ter Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med EU in ZDA

Sklep 2003/516/ES o podpisu sporazumov o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med EU in ZDA

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN SKLEPA?

Sporazum določa pogoje glede izročitve storilcev kaznivih dejanj med EU in ZDA z namenom izboljšanja sodelovanja v okviru veljavnih odnosov.

S sklepom se v imenu EU sklene sporazum z ZDA o izročitvi.

KLJUČNE TOČKE

Sporazum dopolnjuje dvostranske pogodbe o izročitvi med državami EU in ZDA ter krepi sodelovanje v okviru veljavnih odnosov, ki urejajo izročanje.

Kazniva dejanja, za katera se lahko zahteva izročitev

Kazniva dejanja, za katera se lahko zahteva izročitev, so:

Če zaprošena država dovoli izročitev za kaznivo dejanje, za katerega se lahko zahteva izročitev, izročitev dovoli tudi za vsa druga kazniva dejanja, navedena v zaprosilu, če se kaznujejo z odvzemom prostosti do enega leta in so izpolnjeni vsi ostali pogoji za izročitev.

Zaprosila za izročitev

Postopki izročitve

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Sporazum je začel veljati 1. februarja 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (UL L 181, 19.7.2003, str. 27–33).

Sklep Sveta 2009/820/SZVP z dne 23. oktobra 2009 o sklenitvi Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike ter Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v imenu Evropske unije (UL L 291, 7.11.2009, str. 40–41).

Sklep Sveta 2003/516/ES z dne 6. junija 2003 o podpisu sporazumov med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (UL L 181, 19.7.2003, str. 25–26).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2018/933/SZVP z dne 30. novembra 2009 o razširitvi ozemeljske uporabe Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v imenu Evropske unije (UL L 325, 11.12.2009, str. 4–5).

Informacije o datumu začetka veljavnosti Sporazuma o izročitvi in Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (UL L 323, 10.12.2009, str. 11).

Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami – Izjave nekaterih držav članic k sprejetju okvirnega sklepa (UL L 190, 18.7.2002, str. 1–20).

Nadaljnje spremembe sklepa 2002/584/PNZ so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 05.12.2019