Sporazum z Združenimi državami Amerike o medsebojni pravni pomoči

 

POVZETEK:

Sporazum o medsebojni pravni pomoči med EU in ZDA

Sklep 2009/820/SZVP o sklenitvi Sporazuma o izročitvi med ter Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med EU in ZDA v imenu EU

Sklep 2003/516/ES o podpisu sporazumov med EU in ZDA o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Države EU in ZDA pogoje tega okvirnega sporazuma uporabljajo za dvostranske pogodbe o medsebojni pravni pomoči. Če ni pogodbe, si EU in ZDA prizadevata za uporabo sporazuma.

Če veljavne dvostranske pogodbe med državami EU in ZDA niso združljive s sporazumom, prevlada okvir EU.

Medsebojna pravna pomoč

Pomoč upravnim organom

Varstvo osebnih podatkov

Pregled sporazuma

EU in ZDA sta v skladu s členom 17 sporazuma pregledali delovanje sporazuma v obdobju od leta 2015 do leta 2016. S pregledom je bilo ugotovljeno, da je bil sporazum na splošno uspešen. Posledica postopka pregleda so tudi priporočila za izboljšanje praktičnega delovanja odnosa med EU in ZDA na področju medsebojne pravne pomoči, vključno za boljšo izmenjavo znanja o pravu in postopkih posamezne države v praksi, ter za boljšo uporabo tehnologije za pospešitev pošiljanja zaprosil in dokazov ter splošne komunikacije.

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Sporazum je začel veljati 1. februarja 2010. V državah EU se izvaja z dvostranskimi instrumenti.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (UL L 181, 19.7.2003, str. 34–42).

Sklep Sveta 2009/820/SZVP z dne 23. oktobra 2009 o sklenitvi Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike ter Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v imenu Evropske unije (UL L 291, 7.11.2009, str. 40–41).

Sklep Sveta 2003/516/ES z dne 6. junija 2003 o podpisu sporazumov med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (UL L 181, 19.7.2003, str. 25–26).

POVEZANA DOKUMENTA

Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj (UL L 336, 10.12.2016, str. 3–13).

Informacije o datumu začetka veljavnosti Sporazuma o izročitvi in Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (UL L 323, 10.12.2009, str. 11).

Zadnja posodobitev 16.04.2019