Pošteno sojenje: pravica osumljencev do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih

POVZETEK:

Direktiva 2010/64/EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa minimalna vseevropska pravila glede pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih ter postopku za izvrševanje evropskega naloga za prijetje.

Direktiva je prva v nizu ukrepov, katerih namen je določiti minimalna pravila za procesne pravice v EU v skladu z načrtom iz leta 2009. Leta 2012 ji je sledila direktiva o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku.

KLJUČNE TOČKE

Pravica do tolmačenja

Tolmačenje mora biti osumljencem ali obdolžencem, ki ne govorijo ali razumejo jezika, v katerem poteka kazenski postopek, zagotovljeno brezplačno, vključno med:

policijskim zaslišanjem,

pomembnimi srečanji stranke in odvetnika,

zaslišanji pred sodiščem in na katerem koli potrebnem vmesnem zaslišanju.

Če fizična navzočnost tolmača ni potrebna za zagotovitev pravičnega postopka, lahko tolmačenje poteka s pomočjo videokonference, telefona ali interneta.

Pravica do prevajanja bistvenih dokumentov

Osumljencem ali obdolžencem, ki ne razumejo jezika postopka, je treba zagotoviti pisni prevod dokumentov, ki so bistveni za njihovo obrambo. Ti vključujejo:

vsako odločbo o odvzemu prostosti,

vsako obtožnico,

vsako sodbo.

Pristojni organi se lahko v posameznem primeru odločijo tudi za prevod katerih koli drugih dokumentov. Osumljenci ali obdolženci ali njihovi pravni svetovalci lahko zahtevajo tudi prevod drugih bistvenih dokumentov.

V postopku za izvrševanje evropskega naloga za prijetje je treba zadevnim osebam zagotoviti tolmačenje in po potrebi pisni prevod naloga.

Kakovost tolmačenja in prevajanja

Prevajanje in tolmačenje morata biti ustrezne kakovosti, ki zagotavlja, da zadevne osebe razumejo svoj primer in da lahko uveljavljajo svojo pravico do obrambe. Države EU morajo zato ustanoviti register neodvisnih in usposobljenih prevajalcev in tolmačev, ki mora biti dostopen pravnim svetovalcem in zadevnim organom.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 15. novembra 2010. V nacionalno pravo držav EU jo je bilo treba prenesti do 27. oktobra 2013.

OZADJE

Pravica obdolženca do tolmačenja in prevajanja.

AKT

Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1–7)

Zadnja posodobitev 30.10.2015