Boljša zaščita žrtev v kazenskem postopku

POVZETEK:

Direktiva 2012/29/EU – minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa naslednje pravice:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 15. novembra 2012. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. novembra 2015.

OZADJE

Direktiva nadomesti Okvirni sklep Sveta o položaju žrtev v kazenskem postopku (2001/220/PNZ).

AKT

Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315, 14.11.2012, str. 57–73)

Zadnja posodobitev 15.02.2016