Agencija EU za sodelovanje organov pregona – Europol

 

POVZETEK:

Sklep Sveta 2009/371/PNZ o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Določa, da Europol, kot agencija Evropske unije (EU), prevzema odgovornost za sodelovanje organov pregona med državami EU.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) (UL L 121, 15.5.2009, str. 37–66).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53–114).

Zadnja posodobitev 14.11.2016