Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (uredba o ozonu)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Surovina: vsaka nadzorovana snov ali nova snov, ki gre skozi kemijsko preobrazbo v procesu, v katerem je njena prvotna sestava povsem spremenjena, in katere emisije so zanemarljive.
Predelovalna sredstva: nadzorovane snovi, ki se uporabljajo kot kemijska predelovalna sredstva za področja uporabe, navedena v Prilogi III.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 31.10.2009, str. 1–30).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1005/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 12.02.2021