Rekuperacija bencinskih hlapov na bencinskih servisih za čistejši zrak

Bencinski hlapi, ki se sproščajo pri oskrbi motornih vozil, so škodljivi za zdravje ljudi in okolje. Z Direktivo 2009 sprejema Evropska unija (EU) ukrepe za zajetje takšnih hlapov.

AKT

Direktiva 2009/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih

POVZETEK

Bencinski hlapi, ki se sproščajo pri oskrbi motornih vozil, so škodljivi za zdravje ljudi in okolje. Z Direktivo 2009 sprejema Evropska unija (EU) ukrepe za zajetje takšnih hlapov.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva skrbi za rekuperacijo škodljivih bencinskih hlapov, ki bi se sicer sprostili med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih. Sistemi za dovajanje goriva na številnih bencinskih servisih v EU bodo morali biti opremljeni z opremo za zajetje teh hlapov.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Bencin je kompleksna mešanica hlapnih organskih spojin, ki zlahka izhlapevajo v zrak in tam prispevajo k številnim težavam z onesnaženjem. Te vključujejo čezmerne ravni strupenega benzena v zunanjem zraku in nastajanje ozona zaradi fotokemičnih reakcij. Ozon je onesnaževalo zraka in povzroča bolezni dihal, kot je astma. Poleg tega je ozon toplogredni plin.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o skladiščenju bencina in njegovi distribuciji.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/126/ES

31.10.2009

1.1.2012

UL L 285, 31.10.2009, str. 36-39

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/99/EU

12.11.2014

12.5.2016

UL L 304, 23.10.2014, str. 89-90

Zadnja posodobitev 11.08.2015